Login or register  
TV

Guiding Light


« Season 52 Season 53 (Episode Guide) Season 54 »
| S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 | S-21 | S-22 | S-23 | S-24 | S-25 | S-26 | S-27 | S-28 | S-29 | S-30 | S-31 | S-32 | S-33 | S-34 | S-35 | S-36 | S-37 | S-38 | S-39 | S-40 | S-41 | S-42 | S-43 | S-44 | S-45 | S-46 | S-47 | S-48 | S-49 | S-50 | S-51 | S-52 | S-53 | S-54 | S-55 | S-56 | S-57 | S-58 | All
 Season 53(Add Episode)
Episode #  Airdate Title Rating
14446 53x01 30/Jun/2004 Ep. #14446 N/A
14447 53x02 01/Jul/2004 Thursday July 1, 2004 N/A
14448 53x03 02/Jul/2004 Friday July 2, 2004 N/A
14449 53x04 05/Jul/2004 Monday July 5, 2004 N/A
14450 53x05 06/Jul/2004 Tuesday July 6, 2004 N/A
14451 53x06 07/Jul/2004 Wednesday July 7, 2004 N/A
14452 53x07 08/Jul/2004 Thursday July 8, 2004 N/A
14453 53x08 09/Jul/2004 Friday July 9, 2004 N/A
14454 53x09 12/Jul/2004 Monday July 12, 2004 N/A
14455 53x10 13/Jul/2004 Tuesday July 13, 2004 N/A
14456 53x11 14/Jul/2004 Wednesday July 14, 2004 N/A
14457 53x12 15/Jul/2004 Thursday July 15, 2004 N/A
14458 53x13 16/Jul/2004 Friday July 16, 2004 N/A
14459 53x14 19/Jul/2004 Monday July 19, 2004 N/A
14460 53x15 20/Jul/2004 Tuesday July 20, 2004 N/A
14461 53x16 21/Jul/2004 Wednesday July 21, 2004 N/A
14462 53x17 22/Jul/2004 Thursday July 22, 2004 N/A
14463 53x18 23/Jul/2004 Friday July 23, 2004 N/A
14464 53x19 26/Jul/2004 Monday July 26, 2004 N/A
14465 53x20 27/Jul/2004 Tuesday July 27, 2004 N/A
14466 53x21 28/Jul/2004 Wednesday July 28, 2004 N/A
14467 53x22 29/Jul/2004 Thursday July 29, 2004 N/A
14468 53x23 30/Jul/2004 Friday July 30, 2004 N/A
14469 53x24 02/Aug/2004 Monday August 2, 2004 N/A
14470 53x25 03/Aug/2004 Tuesday August 3, 2004 N/A
14471 53x26 04/Aug/2004 Wednesday August 4, 2004 N/A
14472 53x27 05/Aug/2004 Thursday August 5, 2004 N/A
14473 53x28 06/Aug/2004 Friday August 6, 2004 N/A
14474 53x29 09/Aug/2004 Monday August 9, 2004 N/A
14475 53x30 10/Aug/2004 Tuesday August 10, 2004 N/A
14476 53x31 11/Aug/2004 Wednesday August 11, 2004 N/A
14477 53x32 12/Aug/2004 Thursday August 12, 2004 N/A
14478 53x33 13/Aug/2004 Friday August 13, 2004 N/A
14479 53x34 16/Aug/2004 Monday August 16, 2004 N/A
14480 53x35 17/Aug/2004 Tuesday August 17, 2004 N/A
14481 53x36 18/Aug/2004 Wednesday August 18, 2004 N/A
14482 53x37 19/Aug/2004 Thursday August 19, 2004 N/A
14483 53x38 20/Aug/2004 Friday August 20, 2004 N/A
14484 53x39 23/Aug/2004 Monday August 23, 2004 N/A
14485 53x40 24/Aug/2004 Tuesday August 24, 2004 N/A
14486 53x41 25/Aug/2004 Wednesday August 25, 2004 N/A
14487 53x42 26/Aug/2004 Thursday August 26, 2004 N/A
14488 53x43 27/Aug/2004 Friday August 27, 2004 N/A
14489 53x44 30/Aug/2004 Monday August 30, 2004 N/A
14490 53x45 31/Aug/2004 Tuesday August 31, 2004 N/A
14491 53x46 01/Sep/2004 Wednesday September 1, 2004 N/A
14492 53x47 02/Sep/2004 Thursday September 2, 2004 N/A
14493 53x48 03/Sep/2004 Friday September 3, 2004 N/A
14494 53x49 07/Sep/2004 Tuesday September 7, 2004 N/A
14495 53x50 08/Sep/2004 Wednesday September 8, 2004 N/A
14496 53x51 09/Sep/2004 Thursday September 9, 2004 N/A
14497 53x52 13/Sep/2004 Monday September 13, 2004 N/A
14498 53x53 14/Sep/2004 Tuesday September 14, 2004 N/A
14499 53x54 15/Sep/2004 Wednesday September 15, 2004 N/A
14500 53x55 16/Sep/2004 Thursday September 16, 2004 N/A
14501 53x56 17/Sep/2004 Friday September 17, 2004 N/A
14502 53x57 20/Sep/2004 Monday September 20, 2004 N/A
14503 53x58 21/Sep/2004 Tuesday September 21, 2004 N/A
14504 53x59 22/Sep/2004 Wednesday September 22, 2004 N/A
14505 53x60 23/Sep/2004 Thursday September 23, 2004 N/A
14506 53x61 24/Sep/2004 Friday September 24, 2004 N/A
14507 53x62 27/Sep/2004 Monday September 27, 2004 N/A
14508 53x63 28/Sep/2004 Tuesday September 28, 2004 N/A
14509 53x64 29/Sep/2004 Wednesday September 29, 2004 N/A
14510 53x65 30/Sep/2004 Thursday September 30, 2004 N/A
14511 53x66 01/Oct/2004 Friday October 1, 2004 N/A
14512 53x67 04/Oct/2004 Monday October 4, 2004 N/A
14513 53x68 05/Oct/2004 Tuesday October 5, 2004 N/A
14514 53x69 06/Oct/2004 Wednesday October 6, 2004 N/A
14515 53x70 07/Oct/2004 Thursday October 7, 2004 N/A
14516 53x71 08/Oct/2004 Friday October 8, 2004 N/A
14517 53x72 11/Oct/2004 Monday October 11, 2004 N/A
14518 53x73 12/Oct/2004 Tuesday October 12, 2004 N/A
14519 53x74 13/Oct/2004 Wednesday October 13, 2004 N/A
14520 53x75 14/Oct/2004 Thurday October 14, 2004 N/A
14521 53x76 15/Oct/2004 Friday October 15, 2004 N/A
14522 53x77 18/Oct/2004 Monday October 18, 2004 N/A
14523 53x78 19/Oct/2004 Tuesday October 19, 2004 N/A
14524 53x79 20/Oct/2004 Wednesday October 20, 2004 N/A
14525 53x80 21/Oct/2004 Thursday October 21, 2004 N/A
14526 53x81 22/Oct/2004 Friday October 22, 2004 N/A
14527 53x82 25/Oct/2004 Monday October 25, 2004 N/A
14528 53x83 26/Oct/2004 Tuesday October 26, 2004 N/A
14529 53x84 27/Oct/2004 Wednesday October 27, 2004 N/A
14530 53x85 27/Oct/2004 Thursday October 28, 2004 N/A
14531 53x86 28/Oct/2004 Friday October 28, 2004 N/A
14532 53x87 01/Nov/2004 Monday November 1, 2004 N/A
14533 53x88 02/Nov/2004 Tuesday November 2, 2004 N/A
14534 53x89 03/Nov/2004 Wednesday November 3, 2004 N/A
14535 53x90 04/Nov/2004 Thursday November 4, 2004 N/A
14536 53x91 05/Nov/2004 Friday November 5, 2004 N/A
14537 53x92 08/Nov/2004 Monday November 8, 2004 N/A
14538 53x93 09/Nov/2004 Tuesday November 9, 2004 N/A
14539 53x94 10/Nov/2004 Wednesday November 10, 2004 N/A
14540 53x95 11/Nov/2004 Thursday November 11, 2004 N/A
14541 53x96 12/Nov/2004 Friday November 12, 2004 N/A
14542 53x97 15/Nov/2004 Monday November 15, 2004 N/A
14543 53x98 16/Nov/2004 Tuesday November 16, 2004 N/A
14544 53x99 17/Nov/2004 Wednesday November 17, 2004 N/A
14545 53x100 18/Nov/2004 Thursday November 18, 2004 N/A
14546 53x101 19/Nov/2004 Friday November 19, 2004 N/A
14547 53x102 22/Nov/2004 Monday November 22, 2004 N/A
14548 53x103 23/Nov/2004 Tuesday November 23, 2004 N/A
14549 53x104 24/Nov/2004 Wednesday November 24, 2004 N/A
14550 53x105 29/Nov/2004 Monday November 29, 2004 N/A
14551 53x106 30/Nov/2004 Tuesday November 30, 2004 N/A
14552 53x107 01/Dec/2004 Wednesday December 1, 2004 N/A
14553 53x108 02/Dec/2004 Thursday December 2, 2004 N/A
14554 53x109 03/Dec/2004 Friday December 3, 2004 N/A
14555 53x110 06/Dec/2004 Monday December 6, 2004 N/A
14556 53x111 07/Dec/2004 Tuesday December 7, 2004 N/A
14557 53x112 08/Dec/2004 Wednesday December 8, 2004 N/A
14558 53x113 09/Dec/2004 Thursday December 9, 2004 N/A
14559 53x114 10/Dec/2004 Friday December 10, 2004 N/A
14560 53x115 13/Dec/2004 Monday December 13, 2004 N/A
14561 53x116 14/Dec/2004 Tuesday December 14, 2004 N/A
14562 53x117 15/Dec/2004 Wednesday December 15, 2004 N/A
14563 53x118 16/Dec/2004 Thursday December 15, 2004 N/A
14564 53x119 17/Dec/2004 Friday December 17, 2004 N/A
14565 53x120 20/Dec/2004 Monday December 20, 2004 N/A
14566 53x121 21/Dec/2004 Tuesday December 21, 2004 N/A
14567 53x122 22/Dec/2004 Wednesday December 22, 2004 N/A
14568 53x123 23/Dec/2004 Thursday December 23, 2004 N/A
14569 53x124 24/Dec/2004 Friday December 24, 2004 N/A
14570 53x125 27/Dec/2004 Monday December 27, 2004 N/A
14571 53x126 28/Dec/2004 Tuesday December 28, 2004 N/A
14572 53x127 29/Dec/2004 Wednesday December 29, 2004 N/A
14573 53x128 30/Dec/2004 Thursday December 30, 2004 N/A
14574 53x129 03/Jan/2005 Monday January 3, 2005 N/A
14575 53x130 04/Jan/2005 Tuesday January 4, 2005 N/A
14576 53x131 05/Jan/2005 Wednesday January 5, 2005 N/A
14577 53x132 06/Jan/2005 Thursday January 6, 2005 N/A
14578 53x133 07/Jan/2005 Friday January 7, 2005 N/A
14579 53x134 10/Jan/2005 Monday January 10, 2005 N/A
14580 53x135 11/Jan/2005 Tuesday January 11, 2005 N/A
14581 53x136 12/Jan/2005 Wednesday January 12, 2005 N/A
14582 53x137 13/Jan/2005 Thursday January 13, 2005 N/A
14583 53x138 14/Jan/2005 Friday January 14, 2005 N/A
14584 53x139 17/Jan/2005 Monday January 17, 2005 N/A
14585 53x140 18/Jan/2005 Tuesday January 18, 2005 N/A
14586 53x141 19/Jan/2005 Wednesday January 19, 2005 N/A
14587 53x142 21/Jan/2005 Friday January 21, 2005 N/A
14588 53x143 24/Jan/2005 Monday January 24, 2005 N/A
14589 53x144 25/Jan/2005 Tuesday January 25, 2005 N/A
14590 53x145 26/Jan/2005 Wednesday January 26, 2005 N/A
14591 53x146 27/Jan/2005 Thursday January 27, 2005 N/A
14592 53x147 28/Jan/2005 Friday January 28, 2005 N/A
14593 53x148 31/Jan/2005 Monday January 31, 2005 N/A
14594 53x149 01/Feb/2005 Tuesday February 1, 2005 N/A
14595 53x150 02/Feb/2005 Wednesday February 2, 2005 N/A
14596 53x151 03/Feb/2005 Thursday February 3, 2005 N/A
14597 53x152 04/Feb/2005 Friday February 4, 2005 N/A
14598 53x153 07/Feb/2005 Monday February 7, 2005 N/A
14599 53x154 08/Feb/2005 Tuesday February 8, 2005 N/A
14600 53x155 09/Feb/2005 Wednesday February 9, 2005 N/A
14601 53x156 10/Feb/2005 Thursday February 10, 2005 N/A
14602 53x157 11/Feb/2005 Friday February 11, 2005 N/A
14603 53x158 14/Feb/2005 Monday February 14, 2005 N/A
14604 53x159 15/Feb/2005 Tuesday February 15, 2005 N/A
14605 53x160 16/Feb/2005 Wednesday February 16, 2005 N/A
14606 53x161 17/Feb/2005 Thursday January 17, 2005 N/A
14607 53x162 18/Feb/2005 Friday February 18, 2005 N/A
14608 53x163 21/Feb/2005 Monday February 21, 2005 N/A
14609 53x164 22/Feb/2005 Tuesday February 22, 2005 N/A
14610 53x165 23/Feb/2005 Wednesday February 23, 2005 N/A
14611 53x166 24/Feb/2005 Thursday February 24, 2005 N/A
14612 53x167 25/Feb/2005 Friday February 25, 2005 N/A
14613 53x168 28/Feb/2005 Monday February 28, 2005 N/A
14614 53x169 01/Mar/2005 Tuesday March 1, 2005 N/A
14615 53x170 02/Mar/2005 Wedensday March 2, 2005 N/A
14616 53x171 03/Mar/2005 Thursday March 3, 2005 N/A
14617 53x172 04/Mar/2005 Friday March 4, 2005 N/A
14618 53x173 07/Mar/2005 Monday March 7, 2005 N/A
14619 53x174 08/Mar/2005 Tuesday March 8, 2005 N/A
14620 53x175 09/Mar/2005 Wednesday March 9, 2005 N/A
14621 53x176 10/Mar/2005 Thursday March 10, 2005 N/A
14622 53x177 11/Mar/2005 Friday March 11, 2005 N/A
14623 53x178 14/Mar/2005 Monday March 14, 2005 N/A
14624 53x179 15/Mar/2005 Tuesday March 15, 2005 N/A
14625 53x180 16/Mar/2005 Wednesday March 16, 2005 N/A
14626 53x181 21/Mar/2005 Monday March 21, 2005 N/A
14627 53x182 22/Mar/2005 Tuesday March 22, 2005 N/A
14628 53x183 23/Mar/2005 Wednesday March 23, 2005 N/A
14629 53x184 24/Mar/2005 Thursday March 24, 2005 N/A
14630 53x185 25/Mar/2005 Friday March 25, 2005 N/A
14631 53x186 28/Mar/2005 Monday March 28, 2005 N/A
14632 53x187 29/Mar/2005 Tuesday March 29, 2005 N/A
14633 53x188 30/Mar/2005 Wednesday March 30, 2005 N/A
14634 53x189 31/Mar/2005 Thursday March 31, 2005 N/A
14635 53x190 01/Apr/2005 Friday April 1, 2005 N/A
14636 53x191 04/Apr/2005 Monday April 4, 2005 N/A
14637 53x192 05/Apr/2005 Tuesday April 5, 2005 N/A
14638 53x193 06/Apr/2005 Wednesday April 6, 2005 N/A
14639 53x194 07/Apr/2005 Thursday April 7, 2005 N/A
14640 53x195 08/Apr/2005 Friday April 8, 2005 N/A
14641 53x196 11/Apr/2005 Monday April 11, 2005 N/A
14642 53x197 12/Apr/2005 Tuesday April 12, 2005 N/A
14643 53x198 13/Apr/2005 Wednesday April 13, 2005 N/A
14644 53x199 14/Apr/2005 Thursday April 14, 2005 N/A
14645 53x200 15/Apr/2005 Friday April 15, 2005 N/A
14646 53x201 18/Apr/2005 Monday April 18, 2005 N/A
14647 53x202 19/Apr/2005 Tuesday April 19, 2005 N/A
14648 53x203 20/Apr/2005 Wednesday April 20, 2005 N/A
14649 53x204 21/Apr/2005 Thursday April 21, 2005 N/A
14650 53x205 22/Apr/2005 Friday April 22, 2005 N/A
14651 53x206 25/Apr/2005 Monday April 25, 2005 N/A
14652 53x207 26/Apr/2005 Tuesday April 26, 2005 N/A
14653 53x208 27/Apr/2005 Wednesday April 27, 2005 N/A
14654 53x209 28/Apr/2005 Thursday April 28, 2005 N/A
14655 53x210 29/Apr/2005 Friday April 29, 2005 N/A
14656 53x211 02/May/2005 Monday May 2, 2005 N/A
14657 53x212 03/May/2005 Tuesday May 3, 2005 N/A
14658 53x213 04/May/2005 Wednesday May 4, 2005 N/A
14659 53x214 05/May/2005 Thursday May 5, 2005 N/A
14660 53x215 06/May/2005 Friday May 6, 2005 N/A
14661 53x216 09/May/2005 Monday May 9, 2005 N/A
14662 53x217 10/May/2005 Tuesday May 10, 2005 N/A
14663 53x218 11/May/2005 Wednesday May 11, 2005 N/A
14664 53x219 12/May/2005 Thursday May 12, 2005 N/A
14665 53x220 13/May/2005 Friday May 13, 2005 N/A
14666 53x221 16/May/2005 Monday May 16, 2005 N/A
14667 53x222 17/May/2005 Tuesday May 17, 2005 N/A
14668 53x223 18/May/2005 Wednesday May 18, 2005 N/A
14669 53x224 19/May/2005 Thursday May 19, 2005 N/A
14670 53x225 20/May/2005 Friday May 20, 2005 N/A
14671 53x226 23/May/2005 Monday May 23, 2005 N/A
14672 53x227 24/May/2005 Tuesday May 24, 2005 N/A
14673 53x228 25/May/2005 Wednesday May 25, 2005 N/A
14674 53x229 26/May/2005 Thursday May 26, 2005 N/A
14675 53x230 27/May/2005 Friday May 27, 2005 N/A
14676 53x231 30/May/2005 Monday May 30, 2005 N/A
14677 53x232 31/May/2005 Tuesday May 31, 2005 N/A
14678 53x233 01/Jun/2005 Wednesday June 1, 2005 N/A
14679 53x234 02/Jun/2005 Thursday June 2, 2005 N/A
14680 53x235 03/Jun/2005 Friday June 3, 2005 N/A
14681 53x236 06/Jun/2005 Monday June 6, 2005 N/A
14682 53x237 07/Jun/2005 Tuesday June 7, 2005 N/A
14683 53x238 08/Jun/2005 Wednesday June 8, 2005 N/A
14684 53x239 09/Jun/2005 Thursday June 9, 2005 N/A
14685 53x240 10/Jun/2005 Friday June 10, 2005 N/A
14686 53x241 13/Jun/2005 Monday June 13, 2005 N/A
14687 53x242 14/Jun/2005 Tuesday June 14, 2005 N/A
14688 53x243 15/Jun/2005 Wednesday June 15, 2005 N/A
14689 53x244 16/Jun/2005 Thursday June 16, 2005 N/A
14690 53x245 17/Jun/2005 Friday June 17, 2005 N/A
14691 53x246 20/Jun/2005 Monday June 20, 2005 N/A
14692 53x247 21/Jun/2005 Tuesday June 21, 2005 N/A
14693 53x248 22/Jun/2005 Wednesday June 22, 2005 N/A
14694 53x249 23/Jun/2005 Thursday June 23, 2005 N/A
14695 53x250 24/Jun/2005 Friday June 24, 2005 N/A
14696 53x251 27/Jun/2005 Monday June 27, 2005 N/A
14697 53x252 28/Jun/2005 Tuesday June 28, 2005 N/A
14698 53x253 29/Jun/2005 Ep. #14698 N/A


« Season 52   Season 54 »
Warning: Guiding Light guide may contain spoilers
Classification: Scripted
Genre: Drama | Soaps
Status: Canceled/Ended
Network: CBS ( USA)
Airs: Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays at 03:00 pm
Runtime: 60 Minutes
Premiere: June 30, 1952
Ended: September 18, 2009
There currently is no editor for this guide..
Click here to apply if you want to be the editor

Brian Van Holt Leaving 'Cougar Town' Early

As ‘Cougar Town’ prepares for its final season on TBS, news has emerged that..

'Supernatural' Season 10 Trailer Shows Off "Demon Dean"

'Supernatural' has been around for a very long time. In fact,..

EastEnders Actor John Bardon Has Died Aged 75

‘EastEnders’ star John Bardon has died at the age of 75. The actor is best known..