TV

The Borgias


The Borgias Cast



Name (Sort)   Character (Sort)
Jeremy IronsplayedRodrigo Borgia (2011 - 2013) (44Eps.)
Jeremy IronsplayedRodrigo Borgia (2011 - 2013) (44Eps.)
Fran├žois ArnaudplayedCesare Borgia (2011 - 2013) (49Eps.)
Holliday GraingerplayedLucrezia Borgia (2011 - 2013) (45Eps.)
Simon McBurneyplayedJohannes Burchart (2011 - 2013) (10Eps.)
Simon McBurneyplayedJohannes Burchart (2011 - 2013) (10Eps.)
Joanne WhalleyplayedVanozza Cattaneo (2011 - 2013) (41Eps.)
Joanne WhalleyplayedVanozza Cattaneo (2011 - 2013) (41Eps.)
Lotte VerbeekplayedGiulia Farnese (2011 - 2013) (29Eps.)
Lotte VerbeekplayedGiulia Farnese (2011 - 2013) (29Eps.)
Colm FeoreplayedGiuliano Della Rovere (2011 - 2013) (30Eps.)
Colm FeoreplayedGiuliano Della Rovere (2011 - 2013) (30Eps.)
Sean HarrisplayedMicheletto (2011 - 2013) (43Eps.)
David OakesplayedJuan Borgia (2011 - 2012) (25Eps.)
David OakesplayedJuan Borgia (2011 - 2012) (25Eps.)
Aidan AlexanderplayedGioffre Borgia (2011) (6Eps.)
Aidan AlexanderplayedGioffre Borgia (2011) (6Eps.)