Login or register  
TV

Season 1, Episode 1 - Recap

Next Episode -->
Veiksmas prasideda tėvo Mykolo ir motinos Verutės namuose, kur sūnus Albertas išradinėja sotumo eleksyrą, ateina sūnus Žydrūnas, Albertas paprašo įjungti srovę, Žydrūnas įkiša į virš jo galvą esančią triūbą, palenkia svirtį ir jį pakrato elektra. Albertas klausia 'kas buvo?', Žydrūnas išlenda iš triūbos, sakydamas kad nieko nebuvo. Žydrūnas kalba kaip nori būt fotografu. Ateina mama Verutė su pienu ir konservais. Albertas nusprendžia kad jo eksperimentui reikia bananų, pasiskambina motinai per sovietinį video telefoną, pasako tėvui kad nupirktų bananų.

Motina mezga ir kalba su radijumi. Ateina tėvas į labarotorją ir aprėkia kad jam paskambino darbo metu ir atneša mandariną. Albertas klausia 'kodėl atnešei mandariną, juk reikėjo banano'. Motina verutė vėl kalba su radijum. Abu sūnūs pagamino eleksyrą panašų į sotumo eleksyrą.

Visi trys - abu sūnūs ir tėvas Mykolas eina pas motina namo pavalgyt. Mykolas lipa laiptais ir staiga atsiduria kaip jis galvoja Amerikoj, bet iš tikri parduotuvėj. Tada eina Žydrūnas patikrint kas ten per vieta, o ir galiausiai Albertas. Albertas apsirengia naujais drabužiais ir išlipa iš dėžės per kurią įėjo, jis žvalgosi parduotuvėj ir sveikinasi su visais susitikusiais.

Share this article with your friends