TV
<-- Previous EpisodeNext Episode -->

The Rookies: Point of Impact

Episode number: 1x18
Production Number: 20
Airdate: Monday February 05th, 1973


Click here to add a summary for Point of Impact
Episode Info  

Episode number: 1x18
Production Number: 20
Airdate: Monday February 05th, 1973 
Guest Stars
Ford RaineyFord Rainey
As Ellis
Recurring
Ron StokesRon Stokes
As Ron Ellis
Recurring
Rafael CamposRafael Campos
As Danny Santos
Renata VanniRenata Vanni
As Mrs. Ramirez
Stella GarciaStella Garcia
As Eva Santos
Tina ColeTina Cole
As Janice Stewart
Victor CamposVictor Campos
As Frank Ramirez
Missing Information
Click here to add Episode Notes
Click here to add Music
Click here to add Episode Quotes
Click here to add Episode Goofs
Click here to add Cultural References
Click here to add Episode References
Click here to add Analysis
 
Flash